INTELLECTUELE EIGENDOM

IE management, bescherming van knowhow, licentie- contracten, tech- nologie transfer, namaakbestrijding

INVESTERINGEN EN OVERNAMES

Venture capital, seed investments, over- names, activa-passiva en aandelentrans- acties, belangen minderheidsaandeel- houders

BUSINESS DEVELOPMENT

Juridisch risicoma- nagement, IE strategieën, distributiemodellen, rechtsvormen, standaard contracten, compliance

STRATEGISCHE PARTNERSHIPS

Co-creatie, joint-development, publiek-private consortia, joint-ventures, outsourcing, outtasking

TECHNOLOGIE-
CONTRACTEN

R&D overeenkomsten, design- en productiecontracten, koopcontracten, distributie- en agentuurcontracten

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

Schade door inbreuk op IE, vastgelopen partnerships, mislukte technologie- projecten, aandeel- houdersgeschillen, productaansprakelijkheid.