GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMSTEN: ‘CATCH ALL’ OF ALLEEN GEKENMERKTE INFORMATIE?

In veel geheimhoudingscontracten staat de verplichting om alle informatie die men onder zo’n contract ontvangt, geheim te houden. Of door de verstrekkende partij nu wel of niet expliciet is aangegeven [...]