HET VERLENEN VAN DECHARGE AAN HET BESTUUR

Op grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is elke bestuurder tegenover de rechtspersoon verplicht tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Indien de bestuurder verzaakt [...]