DAAN FROWIJN2019-07-29T10:26:32+01:00

DAAN FROWIJN

ADVOCAAT

Daan rondde in 2018 de master Recht & ICT (cum laude) af aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze opleiding heeft hij zich in het bijzonder toegelegd op het intellectuele eigendomsrecht. Daarnaast heeft Daan ervaring met het ondernemingsrecht. Hij schreef zijn masterscriptie over het persoonlijkheidsrecht in de zin van artikel 25 van de Auteurswet.

Voordat Daan in 2018 in dienst trad bij The Law Factor heeft hij driekwart jaar gewerkt als juridisch medewerker bij een op het intellectuele eigendomsrecht gespecialiseerd nichekantoor in Amsterdam. Daan legt zich voornamelijk toe op het intellectuele eigendomsrecht en daarnaast op het verbintenissen- en ondernemingsrecht.