FRISO HEYBROEK2019-06-25T09:47:21+01:00

FRISO HEYBROEK

ADVOCAAT

Friso Heybroek is in 2006 beëdigd als advocaat. Voor die tijd is hij enige jaren kandidaat-notaris geweest. Zijn specialisatie is het ondernemingsrecht met name vennootschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid.

Friso heeft ruime ervaring met het adviseren en procederen over overnametransacties, het doorstarten van ondernemingen, aandeelhoudersovereenkomsten, het opzetten van samenwerkingsverbanden, aandeelhoudersgeschillen en enquête procedures voor de Ondernemingskamer.

Ook staat Friso regelmatig ondernemers bij die geconfronteerd worden met een dreigend faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid.

Verder adviseert en procedeert Friso over het contractenrecht. Hij houdt zich veel bezig met het opstellen van (commerciële) contracten en algemene voorwaarden. Friso procedeert over zaken als: nakoming, wanprestatie, ontbinding en schadevergoeding.