QUIRINA HENSELIJN2019-06-27T15:56:28+01:00
English

QUIRINA HENSELIJN

ADVOCAAT

Quirina heeft ruim 17 jaar ervaring in het arbeidsrecht. In de loop der jaren is zij zich ook gaan toeleggen op ondernemingsrecht en commercieel huurrecht. Quirina staat zowel ondernemers als particulieren bij in uiteenlopende kwesties. Zo staat zij ondernemers uit diverse branches bij in arbeidsrechtelijke aangelegenheden zoals reorganisaties, overnames, individuele ontslagen, wijzigen van arbeidsvoorwaarden of arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Quirina staat tevens particulieren bij in arbeidsrechtelijke aangelegenheden zoals ontslagprocedures, loonvorderingen, arbeidsongeschiktheid al dan niet in combinatie met verstoorde arbeidsrelatie of (vermeend) disfunctioneren.

In de adviespraktijk ligt de kracht van Quirina naast haar uitstekende kennis van zaken, in het vinden van pragmatische en creatieve oplossingen. Met het belang van de cliƫnt in het vizier treedt ze doortastend en daadkrachtig op. In voorkomende geschillen zal ze in het belang van de klant de mogelijkheden voor een minnelijke oplossing verkennen. In geval dat niet mogelijk is, schroomt ze niet om te procederen. Zij heeft dan ook ruime proceservaring.

Quirina heeft onder andere bij Boontje Advocaten gewerkt voordat ze in 2011 samen met een compagnon een eigen kantoor, Hens & Prins Advocaten, oprichtte. Quirina is sinds april 2019 verbonden aan TLF.

Quirina is in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In 2006 heeft zij de postdoctorale opleiding Grotius Academie leergang Arbeidsrecht afgerond. In 2017 heeft zij de opleiding tot mediator afgerond.

Quirina is lid van de VAAN, de vereniging arbeidsrechtadvocaten Nederland.