TACO HUIZINGA2020-05-08T10:19:15+01:00
English

TACO HUIZINGA

ADVOCAAT

Taco is gespecialiseerd in intellectuele eigendom, recht en technologie en het daarmee samenhangende (internationale) contractenrecht. Zijn cliënten zijn actief in de wereld van high tech systemen, consumentenelectronica, ICT, materials science, design en entertainment. Daarnaast ondersteunt Taco innovatieve ondernemers in de sportwereld.

Taco is een bouwer die problemen liever voor is. Hij wordt regelmatig gevraagd om mee te denken over de wijze waarop innovators hun business op juridisch verantwoorde wijze kunnen ontwikkelen. Daarnaast houdt hij van het schrijven, beoordelen en onderhandelen van (internationale) technologiecontracten, zoals licentieovereenkomsten, consortium-, joint-venture- en andere samenwerkingsovereenkomsten , (joint-) developmentcontracten, distributie- en agentuurovereenkomsten en koopovereenkomsten.

Taco adviseert zijn cliënten ook over de wijze waarop zij hun uitvindingen, technische kennis, creatieve prestaties en merken kunnen beschermen en trekt samen met hen ten strijde tegen namaak.

De roots van Taco liggen in Nijmegen waar hij ook rechten studeerde, maar inmiddels woont hij alweer meer dan 10 jaar met zijn gezin in Eindhoven. Taco heeft ook een jaar aan de TU in Delft gestudeerd, maar kwam er al snel achter dat hij meer geïnteresseerd is in de grote lijnen van technologie dan in de wetenschappelijke details ervan.

Vanaf 1992 is Taco werkzaam als advocaat. Taco heeft ook ervaring als bedrijfsjurist. Vanaf 2000 tot 2010 is hij regelmatig op interim basis werkzaam geweest voor grote, internationaal opererende technologiebedrijven. Thans fungeert Taco ook als ‘bedrijfsjurist buiten de deur’ voor bedrijven die behoefte hebben aan structurele maar flexibele juridische ondersteuning.

Geregistreerde rechtsgebieden Taco

Taco heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ICT recht en verbintenissenrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.