HEB JIJ EEN (GOEDE) IE STRATEGIE?

Intellectuele eigendom, ofwel IE, is voor de meeste innovators van levensbelang. Daarom verbaast het ons dat de meeste startups zo weinig nadenken over een goede IE strategie. Gevraagd naar de [...]