AFWIJKING VAN DE WET DBA MET EEN VRIJWARINGSCLAUSULE MOGELIJK?

Per 1 mei 2016 heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de VAR-wetgeving vervangen. Op grond van de Wet DBA kan de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen voor loonheffingen [...]