PRIVACY, DE WET MELDPLICHT DATALEKKEN

Begin december 2015 publiceerde het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) de richtsnoeren voor de ‘Meldplicht Datalekken’. Deze richtlijnen geven u handvatten om het onlangs door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel Meldplicht [...]