Op 23 oktober 2018 is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in werking getreden. Welke voordelen heeft dit voor uw bedrijf en wat moet u zelf doen voor een geslaagd beroep op deze nieuwe wet?

De ‘Wbb’ biedt een nieuwe wettelijke bescherming voor bedrijfsgeheimen. Met de handhavingsmaatregelen uit de Wbb kan worden opgetreden tegen degenen die bedrijfsgeheimen openbaar maken, of bijvoorbeeld producten namaken met behulp van onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen.

Actie vereist!

De nieuwe wet is voer voor juristen: er staan tal van bepalingen en begrippen in die de komende jaren door middel van rechtspraak nader uitgewerkt zullen worden.

Eén ding is echter duidelijk: als u geen actie onderneemt (of al hebt genomen), is de kans dat u met succes een beroep op deze wet zult kunnen doen bijzonder klein.

Waarom? Omdat informatie pas een ‘bedrijfsgeheim’ is in de zin van de wet, wanneer de betreffende informatie ‘onderworpen is aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden’. U moet dus zelf iets doen!

Inventariseer bedrijfsgeheimen

Allereerst: inventariseer welke bedrijfsgeheimen u heeft. Het gaat daarbij om informatie die:

  • geheim is, in die zin dat deze niet algemeen bekend is bij, of gemakkelijk toegankelijk is voor, personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie; en
  • commerciële waarde heeft omdat deze geheim is.

Dit is een erg ruime definitie. Er kan veel onder vallen: van technologische kennis, productieprocessen, fabricagemethodes, receptuur of formats tot informatie over klanten of leveranciers, resultaten van marktonderzoek, handelsinformatie of bedrijfsstrategieën.

Neem maatregelen

Vervolgens neemt u maatregelen om deze informatie geheim te houden. Welke maatregelen dat precies moeten zijn, is nog niet helemaal duidelijk, temeer omdat dit ook afhankelijk is van de omstandigheden. Echter, als u géén maatregelen neemt, is een beroep op de Wbb in ieder geval uitgesloten.

U kunt denken aan de volgende maatregelen: geheimhoudingsbepalingen (bijvoorbeeld in arbeidscontracten of geheimhoudingsovereenkomsten), fysieke toegangsbeveiliging (denk aan toegang tot het bedrijfspand of afgesloten kasten), technische beschermingsmaatregelen (denk aan toegang tot een server of documenten met wachtwoorden), organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld de regel dat bepaalde informatie alleen met bepaalde personen wordt gedeeld) en het labelen van (analoge of digitale) informatie als ‘vertrouwelijk’.

Denk er aan dat u ook zult moeten kunnen aantonen welke maatregelen u heeft genomen. En – last but not least – de maatregelen zullen vanzelfsprekend (aantoonbaar) moeten worden nageleefd.

Ten slotte

De Wbb kan een bijzonder nuttige aanvulling zijn op de bescherming van uw waardevolle ‘assets’. De wet is in het bijzonder interessant voor elementen die niet zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrecht of octrooirecht). Wellicht biedt de Wbb bij deze assets wel bescherming. Daar moet u echter wel zelf iets voor doen!

Wij denken graag met u mee.

24 oktober 2018