BUSINESS DEVELOPMENT

“Incurring unnecessary legal fee scan ruin your business. The answer is not to ignore the lawyers, but to get the basis right from the very beginning. Any start-up should sit down and take a hard and hard look at its legal agreements.”

(Richard Branson, Business Stripped Bare)

Veel innovators hebben de neiging om juridische dienstverleners zo lang mogelijk buiten de deur te houden. Dat is jammer. Want onze ervaring leert dat het altijd loont om ons vanaf het begin bij de ontwikkeling en uitvoering van uw plannen te betrekken. Niet alleen om een helder beeld te krijgen van de juridische risico’s, maar ook om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die het recht u biedt.

Een kennismakingsgesprek is bij ons altijd vrijblijvend. We nemen de tijd voor u en meestal zijn we daardoor in staat om direct een aantal aandachtspunten te formuleren waar u mee aan de slag kunt. Op basis van een meer gedetailleerde risicoanalyse helpen wij u een antwoord te formuleren op onder meer de volgende vragen:

  • Wat is voor mij de meest geschikte rechtsvorm?
  • Hoe en welke afspraken maak ik met mijn financiers of investeerders en welke afspraken maak ik met mijn (andere) aandeelhouders?
  • Hoe voorkom ik dat anderen met mijn producten en diensten op de loop gaan?
  • Welk distributiemodel past het beste bij mijn producten en organisatie? Welk contract hoort daarbij?
  • Met welke regels moet ik bij de uitvoering van mijn businessplan rekening houden? Wat moet ik daarvoor doen?
  • Wat moet er tenminste in de contracten met mijn belangrijkste businesspartners staan?