TECHNOLOGIECONTRACTEN

Een goede technologiedeal is geen sinecure. Of het nu gaat om het afsluiten van een internationale R&D overeenkomst, een licentieovereenkomst of een raamovereenkomst voor de productie en levering van high tech producten, telkens weer moet u een afweging maken tussen de verwachte voordelen van de deal en de aan de deal gekoppelde risico’s. Dat vereist een goed inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw producten, een gedegen kennis van de markt en gevoel voor internationale verhoudingen.

Wij kunnen u helpen om de beste deal te maken. Door onze jarenlange ervaring met internationale technologiedeals hebben wij een uitstekende ‘sense of business’ ontwikkeld en kunnen wij u behoeden voor valkuilen en u wijzen op mogelijkheden waarvan u zich wellicht nog niet bewust was. Ons internationale netwerk, met bevriende kantoren in de belangrijkste centra van innovatie, staat ervoor garant dat de met u ontwikkelde oplossingen voldoen aan de wetten en regels in het land waar u zaken doet.

Vragen waarmee u bijvoorbeeld bij ons terecht kunt:

  • Ik heb een internationale onderzoeksinstelling gevraagd om voor ons onderzoek te verrichten. Hoe zorg ik ervoor dat de resultaten exclusief aan ons toekomen?
  • Wij gaan voor een grote leverancier van high tech machines componenten ontwikkelen. De klant vraagt ons te garanderen dat hetgeen wij ontwikkelen geen inbreuk maakt op rechten van derden. Is dat verstandig? Welke alternatieven zijn er?
  • Wij willen de door ons ontwikkelde software op commerciële basis gaan vermarkten. Wat moeten we in onze licentievoorwaarden zetten?
  • Hoe beperken wij onze aansprakelijkheid als blijkt dat de machines, die wij onder een raamcontract wereldwijd gaan produceren en leveren, gebreken vertonen?
  • Wat moeten wij doen om te bewerkstelligen dat de door ons gehanteerde inkoopvoorwaarden van toepassing zijn?
  • Onze klant wil dat wij de tijdige levering van door ons te produceren materialen verzekeren door middel van een contractuele boete. Moeten wij dat aanvaarden? Hoe kunnen we voorkomen dat we naast de boete niet ook alle schade moeten vergoeden, die de klant bij te late levering zal lijden?