INTELLECTUELE EIGENDOM

Optimale bescherming, exploitatie en handhaving van intellectuele eigendom en knowhow is voor innovators van levensbelang om een duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Zonder goede IE strategie kan uw succes van korte duur blijken. Ook investeerders beseffen dat en laten zich bij de waardering van uw bedrijf steeds meer leiden door hun IE adviseur.

The Law Factor helpt innovators bij het in kaart brengen, creƫren, verwerven, beschermen, exploiteren en handhaven van hun intellectuele eigendom en knowhow. Vragen waarmee u bij ons terecht kunt:

Over welke intellectuele eigendomsrechten beschik ik eigenlijk?

Wat is de waarde van mijn IE portefeuille?

  • Is het verstandig om mijn uitvinding te octrooieren of kan ik haar beter geheimhouden?
  • Wat is de beste manier om mijn technische kennis te beschermen als ik daarvoor geen octrooi wil aanvragen?
  • Ik kan de technologie van een ander in licentie nemen. Waar moet ik op letten?
  • Als ik ervoor kies om mijn nieuwe tv-format in licentie te geven, wat moet er dan in een licentiecontract staan?
  • Ik wil investeren in een onderneming. Zijn de IE rechten van de onderneming voldoende gewaarborgd?
  • Onze universiteit wil een start-up op weg helpen met technische kennis, maar tegelijkertijd met de kennis onderzoek blijven doen. Wat is daarvoor het beste model?
  • Mijn grootste concurrent toont op de beurs een machine die inbreuk maakt op ons octrooi. Kan ik de machine in beslag laten nemen?
  • Wij hebben gehoord dat een partij namaakschoenen vanuit China onderweg is naar Rotterdam. Wat kunnen we doen om onze merken te beschermen?