INVESTERINGEN EN OVERNAMES

Bij het doen van investeringen of het aangaan van investeringsovereenkomsten komt veel kijken. Is het waarderen van de onderneming mogelijk en hoe wordt dan de aandelenverhouding? Is dit voor mij wel wenselijk? Ook in het licht van vervolginvesteringen en verwatering. Weet ik zeker dat de voor mij juist zo belangrijke (IE -) rechten wel in de vennootschap zitten waarin ik investeer? Hoe behoud ik voldoende zeggenschap over mijn investering, ook als ik minderheidsaandeelhouder word?

Andere vragen waarmee u bij ons terecht kunt:

  • Waar moet ik op letten bij een aandelentransactie?
  • Moet ik due diligence doen, of kan dat juist alleen maar tegen mij worden gebruikt?
  • Welke mededelings- en informatieplichten heb ik?
  • Welke garanties wil ik en heb ik daar eigenlijk wel wat aan?
  • Word ik automatisch partij bij de aandeelhoudersovereenkomst, of kan ik verlangen dat deze wordt aangepast aan mijn wensen?
  • Is voor mij een earn-out regeling acceptabel bij betaling van de koopprijs en wat komt daarbij kijken?
  • Tot hoe ver moet ik gaan met informatie over mijn bedrijf en kan ik bij verkoop mijn aansprakelijkheid beperken voor bijvoorbeeld non-conformiteit of dwaling?
  • Kan ik de verkoop van mijn onderneming zelf meefinancieren door de koper een achtergestelde lening te geven, nu de koper geen afdoende financiering krijgt bij de bank?