GUUS OVERGOOR

ADVOCAAT

Guus is specialist in het ondernemingsrecht en in het adviseren over en begeleiden van overnames en investeringen. Verder houdt hij van het opzetten en structureren van samenwerkingen en joint ventures. Tot zijn cliënten mag hij venture capital en andere investeringsfondsen rekenen en ook bedrijven die een overname of een financieringsronde doen.

Of het nu gaat om het opstellen en uitonderhandelen van een letter of intent, een term sheet, een investeringsovereenkomst, een aandeelhoudersovereenkomst, een joint venture overeenkomst of enige andere samenwerkingsvorm, Guus zal altijd gericht meedenken en de beste oplossing aandragen. Om te komen tot de juiste oplossing is het belangrijk te weten wat de andere partij beweegt en van daaruit tot de meest gunstige oplossing te komen. Uiteindelijk gaat het om de het beste resultaat voor de klant.

Guus adviseert investeerders en groot aandeelhouders, maar ook de ondernemer zelf. Dit kan gaan om de structuur waarvoor wordt gekozen, de rechten die aandeelhouders moeten toekomen of om een participatieregeling voor het management. Vaak worden essentiële aspecten bij het goed structureren van een spin-off, investering of overname gemist, waardoor deze gedoemd is te mislukken. Dat voorkomen wij.

Guus’ werkterrein bestrijkt een breed ondernemingsrechtelijk terrein, maar is ook gefocust op bedrijven in de innovatieve sector, zoals biotechnologie-, ICT- en mediabedrijven.

Na onderbreking van zijn studie Chemie is Guus na zijn rechtenstudie in 1993 advocaat geworden. Guus is werkzaam geweest bij grote kantoren zoals Allen & Overy en Hogan Lovells. In de periode rond 2005 heeft Guus een advocatenkantoor op de Nederlandse Antillen opgezet. Na ommekomst van dat avontuur is Guus in ’t Gooi neergestreken en samen met Taco The Law Factor gestart.

Guus heeft een aantal postdoctorale opleidingen afgerond aan de gerenommeerde Grotius Academy, waaronder de Grotius Milieurecht, Onroerend Goed (cum laude) en recent de Grotius Fusies & Overnames. Verder heeft Guus aan de Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam de opleiding tot Commissaris met succes doorlopen. Guus geeft regelmatig lezingen over diverse ondernemingsrechtelijke onderwerpen.

Geregistreerde rechtsgebieden Guus

Guus heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: ondernemingsrecht. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied. Het rechtsgebiedenregister is een belangrijke objectieve maatstaf om de kwaliteit van de advocatuur handen en voeten te geven, zowel in het belang van de advocaat als van de rechtzoekende. Het register biedt de rechtzoekende houvast bij de keuze voor een advocaat die bij zijn hulpvraag past. De rechtzoekende weet zo precies welke advocaat bekwaam is op een specifiek rechtsgebied.