STRATEGISCHE PARTNERSHIPS

De tijd dat innovatie een activiteit was die vooral binnen de muren van de eigen R&D afdeling plaatsvond, is voorbij. Veel van de huidige innovaties zijn het product van samenwerking tussen meerdere partijen. Samenwerken klinkt echter makkelijker dan het is. Vaak gaat het mis, bijvoorbeeld omdat de partnerkeuze verkeerd uitvalt, of omdat de samenwerking een helder businessmodel ontbeert waar álle partijen van kunnen profiteren. Maar ook omdat partijen het er niet over eens kunnen worden hoe moet worden omgegaan met uit de samenwerking voortkomende intellectuele eigendomsrechten.

Wij zijn ervan overtuigd dat het loont om in een vroegtijdig stadium een jurist bij het opzetten van een strategisch samenwerkingsverband te betrekken. De kunst is om daarbij een goede balans tussen hoofdzaken en details voor ogen te houden. Volgens onze cliënten verstaan wij die kunst.

Vragen die ons worden voorgelegd:

  • In welk stadium van de gesprekken over samenwerking is het zinvol om een NDA te tekenen?
  • Met welke wettelijke regels moet ik bij de uitvoering van onze gezamenlijke plannen rekening houden? Hoe zorg ik ervoor dat het in acht nemen van die regels bij de juiste partij wordt gelegd?
  • Met welke andere beperkingen moeten wij bij het vormgeven van onze samenwerking rekening houden? Hoe komen wij er bijvoorbeeld achter of rechten van derden zich tegen de uitvoering van onze plannen verzetten?
  • Wat moeten we in onze samenwerkingsovereenkomst opnemen om alle partners bij de les te houden?
  • Hoe zouden we kunnen regelen welke partner, wat, met alle of bepaalde vruchten van de samenwerking mag doen?
  • Onder welke omstandigheden zouden we de samenwerking moeten kunnen verbreken? Hoe regelen we de gevolgen daarvan?