Met ingang van 1 januari 2019 gelden nieuwe taksen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Alle tarieven zijn gemiddeld met 1,5% verhoogd. Maar dat is niet alles. Ook de structuur van de tarieven is gewijzigd. Dat betekent het volgende.

Merken

Voor merken geldt in de nieuwe structuur een taks per klasse. Per klasse? Ja: een belangrijk kenmerk van merken is dat je deze registreert voor bepaalde waren en/of diensten. Die waren en diensten zijn onderverdeeld in verschillende klassen. Op dit moment is het nog zo dat de eerste drie klassen in het basisbedrag van een merkdepot zijn inbegrepen. Dat gaat veranderen. Met ingang van 2019 kun je er voor kiezen een merk maar in één klasse te deponeren. Het toevoegen van een tweede klasse is relatief goedkoop, vanaf de derde klasse wordt het relatief fiks duurder.

Wat is de gedachte achter deze structuurwijziging? Vaak worden merken geregistreerd voor heel veel waren en diensten.  Afhankelijk van de omstandigheden, kan een merkhouder dat merk dan tegenwerpen aan derden die een overeenstemmend teken gebruiken voor soortgelijke waren en diensten, terwijl de merkhouder zijn merk daar zelf helemaal niet voor gebruikt. Met het voorkomen van dergelijke ‘oneigenlijk brede’ depots door middel van de nieuwe tariefstructuur, sluit het BBIE aan bij de werkwijze van het Europese merkenbureau (EUIPO).

Merkregistraties moeten iedere tien jaar vernieuwd worden. In lijn met de nieuwe tariefstructuur heeft het BBIE besloten dat bestaande registraties vanaf 1 januari 2019 desgewenst voor een deel van de aangeduide klassen vernieuwd kunnen worden.

Modellen

Voor modellen geldt nu nog een extra taks per toegevoegde afbeelding. Deze is in de nieuwe tariefstructuur afgeschaft. De tariefstructuur van modellen vereenvoudigt daardoor, en gaat meer lijken op die van de merken. Het blijft mogelijk om een enkelvoudig of meervoudig depot te doen. Anders dan bij de aanvullende waren en diensten klassen bij de merkregistraties, worden de aanvullende tekeningen of modellen verhoudingsgewijs goedkoper naarmate de aantallen stijgen.

Mutaties

Voor mutaties van modelregistraties zal met ingang van het nieuwe jaar dezelfde tariefstructuur en -hoogte gelden als bij merken.

Vragen over het deponeren of vernieuwen van een merk- of modelregistratie? Wij helpen u graag met het nemen van een kostenefficiënte beslissing.

16 oktober 2018