Over Taco

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Taco has created 34 blog entries.

The Law Factor steunt Fonds Gehandicaptensport

Wij ondersteunen Fonds Gehandicaptensport, omdat we het belangrijk vinden dat mensen met een fysieke of mentale beperking kunnen genieten van sport en beweging. Kijk op www.fondsgehandicaptensport.nl welke mooie activiteiten [...]

The Law Factor steunt Fonds Gehandicaptensport2020-07-29T09:37:06+01:00

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Per 25 mei 2018 komt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) te vervallen. Deze wordt vervangen door een Europese verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), die rechtstreeks van toepassing is [...]

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)2018-12-12T12:21:00+01:00

GEEN OMZET, GEEN KENNISMIGRANT?

Steeds meer ondernemingen hebben behoefte aan hoogopgeleide werknemers uit andere landen. Kennismigranten dragen naast hun waardevolle kennis bij aan het creëren van een mondiale mindset binnen een onderneming. Als [...]

GEEN OMZET, GEEN KENNISMIGRANT?2018-12-12T12:15:10+01:00

EXIT VAN DE WET DBA: WAT KOMT ER VOOR IN DE PLAATS?

Naar aanleiding van de commotie omtrent de Wet DBA, heeft de regering in haar regeerakkoord van 10 oktober jl. besloten dat de Wet DBA dient te worden vervangen. Volgens [...]

EXIT VAN DE WET DBA: WAT KOMT ER VOOR IN DE PLAATS?2018-12-12T12:12:45+01:00

HET VERLENEN VAN DECHARGE AAN HET BESTUUR

Op grond van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek is elke bestuurder tegenover de rechtspersoon verplicht tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. Indien de bestuurder [...]

HET VERLENEN VAN DECHARGE AAN HET BESTUUR2018-12-12T12:16:31+01:00

MERKEN VOOR GENEESMIDDELEN: EEN PRAKTISCHE BIJSLUITER

De markt van geneesmiddelen is streng gereguleerd. De betreffende wet- en regelgeving en de hieruit voortvloeiende beleidsdocumenten raken ook de naamgeving en verpakkingen van farmaceutische producten. Met welke voorwaarden, beperkingen [...]

MERKEN VOOR GENEESMIDDELEN: EEN PRAKTISCHE BIJSLUITER2018-10-15T16:34:05+01:00

AFWIJKING VAN DE WET DBA MET EEN VRIJWARINGSCLAUSULE MOGELIJK?

Per 1 mei 2016 heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de VAR-wetgeving vervangen. Op grond van de Wet DBA kan de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen voor loonheffingen [...]

AFWIJKING VAN DE WET DBA MET EEN VRIJWARINGSCLAUSULE MOGELIJK?2018-12-12T12:23:15+01:00

ZIJN ZONNEBRAND EN TANDPASTA GENEESMIDDELEN?

In november 2016 deed de Hoge Raad een uitspraak waar dat uit zou blijken. Marloes Meddens-Bakker zette vraagtekens bij deze uitspraak in een artikel dat in maart 2017 gepubliceerd werd [...]

ZIJN ZONNEBRAND EN TANDPASTA GENEESMIDDELEN?2018-10-15T16:34:50+01:00

ALGEMENE VOORWAARDEN: WEL OF NIET DEPONEREN?

Met enige regelmaat krijgen wij van cliënten de vraag of zij hun algemene (in- of verkoop-) voorwaarden moeten deponeren. Deponeren kan bij de Kamer van Koophandel (KvK) of de rechtbank [...]

ALGEMENE VOORWAARDEN: WEL OF NIET DEPONEREN?2018-10-15T16:35:43+01:00
Ga naar de bovenkant