Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers verplicht. Deze regeling houdt in, dat een werkgever een bepaald percentage van het door hem te betalen totale fiscale loon als ‘vrije ruimte’ kan gebruiken voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Over het bedrag dat binnen de vrije ruimte valt, betaalt u geen loonbelasting. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Daarnaast kunt u als werkgever bepaalde zaken onbelast vergoeden of verstrekken aan werknemers door gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze gaan niet ten koste van de vrije ruimte.
Vanaf 1 januari 2015 is het ook mogelijk om de eindheffing op concernniveau te berekenen. De vrije ruimte wordt dan berekend over de totale loonsom van het concern. Dat kan voor de werkgever voordelig zijn, omdat u zo de vrije ruimte van alle concernonderdelen kunt benutten. De concernregeling geldt alleen indien alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen. Onderdelen die gedurende het jaar wegvallen of juist bij het concern komen tellen niet mee. Er is sprake van een concern indien u een belang heeft van ten minste 95% in een andere werkgever, een andere werkgever tenminste een 95% belang in u of een andere werkgever een belang heeft van ten minste 95% in u en daarnaast een belang van ten minste 95% in een derde werkgever.

18 mei 2015