De voorbereidingen waren al jaren in gang, maar inmiddels is het eindelijk werkelijkheid: digitaal procederen. De meer behouden advocaten kijken met weemoed naar hun mooi bedrukte kantoormappen en nemen in gedachte alvast afscheid van de koerier. Maar bij The Law Factor zouden we geen advocaten voor innovators zijn als we niet reikhalzend zouden hebben uitgekeken naar deze innovatie in het Nederlandse rechtsstelsel (we hielden toch al nooit zo van kopiëren). Maar wat zijn de voordelen voor u?

Met het ‘Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) van de Rechtspraak’ werken de Minister voor Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak aan innovatie en digitalisering van de rechtspraak.

De digitalisering krijgt in de berichtgeving over KEI doorgaans de meeste aandacht. Dat is niet zo gek, want advocaten zijn niet gewend hun processtukken online te uploaden en rechtbanken plegen uitspraken doorgaans nog te faxen. Ook roept het digitaal versturen van processtukken vragen op over de beveiliging en verwerking van persoonsgegevens. Daar is binnen KEI natuurlijk goed over nagedacht en beslist geen reden tot zorg.

Digitaal procederen heeft voor u als cliënt verschillende voordelen. Stukken worden uitsluitend online uitgewisseld, wat tijd en koerierskosten scheelt. Ook krijgt u op termijn zelf digitaal toegang tot de rechtspraak, waardoor u bijvoorbeeld op elk moment de status van uw procedure kunt inzien (al zullen wij u daar natuurlijk ook altijd van op de hoogte houden).

Maar KEI brengt meer mee dan enkel digitalisering. De rol van de rechter verandert. Meer dan voorheen zal de rechter al in een vroeg stadium inhoudelijk naar de zaak kijken en beslissen wat nodig is voor een snelle, definitieve oplossing van het geschil. Dat is anders dan de huidige gang van zaken, waarbij de rechter doorgaans pas daags voor de zitting kijkt naar de stukken die partijen conform een vast schema hebben uitgewisseld. In plaats van dat vaste schema en een vaste ‘roldatum’ waarop stukken worden uitgewisseld zal de rechter nu ‘uiterste termijnen’ stellen voor de handelingen die hij gerade acht (bijvoorbeeld het indienen van ontbrekende informatie). Voert een partij die handeling eerder uit, zal de rechter niet de uiterste datum afwachten maar meteen opnieuw naar de zaak kijken. Zo kan veel onnodige vertraging worden voorkomen. Ook zorgt de rechter er op deze manier voor dat hij al voorafgaand aan de zitting over alle informatie beschikt die hij denkt nodig te hebben, waardoor het debat op de zitting efficiënter kan verlopen en zo snel mogelijk gericht kan worden op de oplossing van het geschil.

Op dit moment kan bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland al op vrijwillige basis (dat wil zeggen: als beide partijen er mee instemmen) digitaal worden geprocedeerd. Overweegt u een procedure bij een van deze rechtbanken aanhangig te maken? Wij bieden u graag de voordelen van procederen onder dit nieuwe regime.

21 februari 2017