Het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst, in het Engels ook wel een ‘non-disclosure agreement’ of ‘NDA’ genoemd, is een veelgebruikte manier om bedrijfsgeheimen te beschermen. Maar is het altijd zinvol om een NDA te sluiten?
Hoe weet u wanneer een NDA op zijn plaats is? En welke eisen zou u aan een NDA moeten stellen? Wij geven u een aantal richtsnoeren. Hierbij de eerste twee: is de uit te wisselen informatie wel geheim en is het ook mogelijk om zinvol met elkaar te praten zonder geheime informatie uit te wisselen?

NDA’s komen vaak tot stand in het kader van de eerste gesprekken over een potentiële business relatie. Vaak is de informatie, die in dat kader wordt uitgewisseld, helemaal niet geheim. Denk bijvoorbeeld aan publieke informatie die, al dan niet met enig speurwerk, op internet kan worden gevonden. In dit geval is het sluiten van een NDA niet aan te bevelen.

In zo’n eerste gesprek is het vaak ook vanuit strategisch oogpunt weinig zinvol om geheime informatie uit te wisselen. In veel gevallen kent u uw mogelijke zakenpartner namelijk nauwelijks, met alle risico’s van dien. Dus: waar het mogelijk is om de eerste, oriënterende gesprekken, zonder uitwisseling van vertrouwelijke informatie te voeren, verdient dat de voorkeur.

Pas in een later stadium, als bijvoorbeeld diepgaand over bepaalde technische oplossingen of commerciële mogelijkheden gesproken moet worden, kan het sluiten van een NDA noodzakelijk zijn. Ook dan kunnen er echter redenen zijn om dat niet te doen, zoals wij in onze volgende best practice zullen uitleggen.

29 maart 2013