De naam van uw onderneming is belangrijk voor de (naams-) bekendheid bij klanten. Gaat een concurrent er met uw naam vandoor dan is dit erg vervelend. Mogelijk kunt u dan een beroep doen op uw handelsnaamrecht om iemand te verbieden een gelijke of overeenstemmende handelsnaam te gebruiken.
De Handelsnaamwet bepaalt dat de naam waaronder een onderneming wordt gedreven, wordt beschouwd als handelsnaam. Verder blijkt uit deze wet dat het verboden is een handelsnaam te voeren die al door een ander rechtmatig gevoerd wordt. Daarbij is het belangrijk dat alleen sprake is van een inbreuk op het handelsnaamrecht als er verwarring bij het publiek te vrezen is. De verwarring hoeft dus niet daadwerkelijk te hebben plaatsgevonden.

Of verwarringsgevaar te vrezen is, wordt beoordeeld aan de hand van drie factoren. Ten eerste wordt gekeken naar de overeenstemming tussen de handelsnamen. Ten tweede wordt rekening gehouden met de plaats van de handelsnamen. Dit wil zeggen dat gekeken wordt naar het geografische bereik en het publiek waarop de ondernemingen zich richt. Een elektronicazaak uit Amsterdam die de handelsnaam ‘De Computerfabriek’ voert, zal dus niet makkelijk kunnen optreden tegen een elektronicazaak met dezelfde naam gevestigd in Maastricht of Groningen. Ten derde speelt ook de mate van overeenstemming tussen de ondernemersactiviteiten een rol.

Bij het beoordelen van verwarring moeten al de genoemde elementen worden afgewogen. Soms kunnen de ondernemersactiviteiten gelijk zijn en de handelsnamen op elkaar lijken, maar is er tóch geen sprake van verwarring. Een voorbeeld hiervan vormt een recente uitspraak van de rechter over de handelsnamen ‘Van der Valk hotel Eindhoven’ en ‘Van der Valk hotel Eindhoven – Best’.  De rechter bepaalde dat het publiek de verschillende hotels zal beschouwen als behorend tot een concern. De vestigingen onderscheiden zich door de verschillende vestigingsplaatsen. De consument zal dit begrijpen, daarom wordt geen verwarringsgevaar gevreesd.

Tot slot is het belangrijk om u te realiseren dat ook een domeinnaam als handelsnaam kan worden aangemerkt. Dit is het geval wanneer onder de domeinnaam aan het economische verkeer wordt deelgenomen. Daarvan is sprake indien de website een bedrijfsmatig karakter heeft. Gebruikt u de domeinnaam dus niet voor bedrijfsmatige activiteiten, dan voert u geen handelsnaam en kan dus ook geen verwarring ontstaan.

Graag adviseren wij u over uw handelsnaam en mogelijke inbreuk door anderen. Vragen waarmee u onder andere bij ons terecht kunt:
– Mijn concurrent gebruikt dezelfde naam voor zijn onderneming. Kan ik hem dit verbieden?
– Ik heb een sommatiebrief ontvangen waarin staat dat mijn domeinnaam inbreuk maakt op handelsnaamrechten. Moet ik de domeinnaam overdragen?
– Moet ik mijn handelsnaam als domeinnaam registreren?

11 mei 2015