Een vraag die men kan stellen is of er met de komst van stemrechtloze aandelen nog behoefte zal zijn aan beperking van zeggenschap door middel van certificering van aandelen middels een stichting administratiekantoor (“StAK”). Met name bij werknemersparticipatie kan het gebruik van stemrechtloze aandelen interessant zijn. Via deze aandelen deelt de houder van die aandelen wel mee in de winst maar heeft hij niet het recht om te stemmen in de algemene vergadering. Naar huidig recht wordt deze situatie gecreëerd door aandelen onder te brengen bij een StAK tegen uitgifte van certificaten. Op deze manier berust het stemrecht bij de StAK en de winstrechten bij de certificaathouder.
In bepaalde gevallen kan de certificering van aandelen dus nog steeds een rol spelen. De houder van een stemrechtloos aandeel zal immers wél uitgenodigd moeten worden voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Hoewel hij geen stemrecht heeft, heeft hij wel het recht om bij de vergadering aanwezig te zijn en het woord te voeren. Indien men deze rechten wenst te beperken, zou men ervoor kunnen kiezen om te werken met gecertificeerde aandelen. In dat geval heeft de certificaathouder genoemde rechten in beginsel niet, tenzij de statuten van de BV deze rechten toekennen aan de certificaathouder.

Mocht u een vennootschap hebben en u wilt aandelen uitgeven, bedenk dan eerst goed wat voor soort aandelen of certificaten u wilt uitgeven. Het kan namelijk zijn dat de uitgifte van bepaalde aandelen of certificaten andere gevolgen hebben dan degene die u voor ogen had bij de uitgifte.

2 augustus 2012