Europese ‘Richtlijn Bedrijfsgeheimen’ straks ook van toepassing in Nederlandse wetgeving
Het recept van Coca Cola is misschien wel het bekendste voorbeeld van een bedrijfsgeheim. Helaas is het niet te beschermen via intellectuele-eigendomsrechten zoals octrooien, rechten op tekeningen of modellen en het auteursrecht.  Maar het is wel een van de meest waardevolle ‘assets’ van The Coca-Cola Company. Welke bedrijfsgeheimen zijn voor uw onderneming van commercieel belang en hoe kunt u vooruitlopen op de nieuwe wetgeving zodat u straks maximaal profiteert van de bescherming die de ‘Richtlijn Bedrijfsgeheimen’ u biedt?

HUIDIGE STAND VAN ONZE WETGEVING
Op dit moment is er in Nederland geen specifieke bescherming van know how en informatie die een onderneming geheim moet houden om de investering in de ontwikkeling ervan te kunnen terugverdienen en te kunnen profiteren van het concurrentievoordeel dat deze kennis biedt. Dat is een gemis. Want veel grote en kleine bedrijven zijn vaak sterk afhankelijk van de bescherming van bedrijfsgeheimen als aanvulling op, of als (goedkoper) alternatief voor bescherming door middel van rechten van intellectuele eigendom.

Onlangs is op Europees niveau een richtlijn aangenomen die voor een betere bescherming van bedrijfsgeheimen zal zorgen. De ‘Richtlijn Bedrijfsgeheimen’ zorgt ervoor dat niet alleen kan worden opgetreden tegen diegene die de bedrijfsgeheimen openbaar heeft gemaakt, maar óók tegen derden die bijvoorbeeld producten produceren met gebruikmaking van een onrechtmatig openbaar gemaakt bedrijfsgeheim. Bovendien voorziet de Richtlijn in maatregelen waarmee effectief kan worden opgetreden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid om beslag te leggen op inbreukmakende producten en het vorderen van vergoeding van schade die is geleden door het uitlekken van de geheime informatie.

WAT VERANDERT ER VOOR U?
De Nederlandse wetgever moet deze richtlijn nu binnen twee jaar in de Nederlandse wetgeving implementeren. Maar dat betekent niet dat u daarop hoeft te wachten. De Richtlijn definieert een ‘bedrijfsgeheim’ als volgt. Het moet gaan om informatie die:

1) geheim is, in die zin dat deze niet algemeen bekend is bij, of gemakkelijk toegankelijk is voor, personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie;
2) commerciële waarde heeft omdat deze geheim is, én;
3) door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, onderworpen is aan redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden.

HIERMEE KUNT U NU AL AAN DE SLAG
Ga na welke informatie voor uw onderneming commerciële waarde heeft en niet zomaar bekend kan en mag raken. Denk aan technologische kennis, een fabricagemethode, receptuur, informatie over klanten of leveranciers, de resultaten van marktonderzoek, handelsinformatie of bedrijfsstrategieën.
Neem vervolgens ‘redelijke maatregelen’ om die informatie geheim te houden. De Richtlijn bevat geen definitie of opsomming van ‘redelijke maatregelen’. In ieder geval is duidelijk dat geheimhoudingsbepalingen (in arbeidscontracten of in geheimhoudingsovereenkomsten / non disclosure agreements (NDA’s)) heel belangrijk zijn. Verder kunt u denken aan maatregelen als fysieke toegangsbeveiliging, technische beschermingsmaatregelen en het labelen van (fysieke of digitale) informatie als ‘vertrouwelijk’.
Hiermee vergroot u de kans dat uw bedrijfsgeheimen vallen onder de definitie van de Richtlijn. Zo kunt u straks maximaal profiteren van de mogelijkheden die de geïmplementeerde Richtlijn biedt.

VRAGEN OVER UW WAARDEVOLLE ASSETS?
Heeft u vragen over hoe u de waardevolle ‘assets’ van uw bedrijf het beste kunt beschermen? Ofwel via de ‘Richtlijn Bedrijfsgeheimen’ danwel op een andere manier? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

27 juni 2016