Bij veel technologiebedrijven heerst de gedachte dat het nooit kwaad kan om een NDA te sluiten voorafgaand aan de eerste gesprekken met potentiële businesspartners. In onze vorige ‘Best Practice’ over dit onderwerp, gaven wij aan dat het verstandig is om alleen een NDA te sluiten als er daadwerkelijk vertrouwelijke informatie wordt uitgewisseld. Maar bedenk dat een NDA in uw situatie mogelijk niet voldoende is. In deze ‘Best Practice’ leggen wij uit waarom.
Een NDA is ‘slechts’ een schriftelijk vastgelegde afspraak om uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Als er ondanks het bestaan van een NDA vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen, rust in het algemeen op u de plicht om te bewijzen dat die informatie onder de NDA is verstrekt en in strijd met de NDA door uw zakenpartner is gelekt. In de praktijk blijkt het moeilijk om aan deze bewijslast te voldoen.

Wij adviseren u om altijd eerst na te gaan of de voordelen van het delen van de informatie opwegen tegen de risico’s ervan. Stel uzelf de vraag wat er zou gebeuren als de vertrouwelijke informatie op straat komt te liggen of zonder toestemming door uw zakenpartner wordt gebruikt. Bedenk dan of er betere manieren bestaan om uw informatie te beschermen. Bijvoorbeeld door eerst een octrooi aan te vragen. Of door uw informatie uitsluitend onder zeer strikte voorwaarden te delen, bijvoorbeeld alleen mondeling en met een stevig boetebeding. Of doe zoals veel zeer succesvolle technologiebedrijven: houdt uw informatie geheim.

27 mei 2013